Obchodní podmínky jsou něco, co musí mít ze zákona každý internetový obchod. Jejich znění je ale většinou velmi neosobní, strohé a někdy až nesrozumitelné. Při jejich čtení pak má člověk často pocit, že všichni zákazníci jsou špatní a že prodejce už dopředu očekává, že nějaké problémy při prodeji nastanou. Já ale pevně věřím, že se lidé vždy dokáží rozumně domluvit.
Mým cílem je dělat lidem svými výrobky radost, takže se můžete spolehnout:
- že se vždy pokusím udělat pro vás maximum, abyste byli spokojení
- že odvedu při skládání vašich objednávek tu nejlepší možnou práci
- že se vaši objednávku pokusím odeslat co nejdříve to bude možné
- že veškeré vaše osobní údaje budu chránit a nikomu dalšímu je nikdy neposkytnu
Zároveň s tím bych vás ráda požádala:
- o pochopení, protože se jedná o zakázkovou ruční výrobu a během ní se mohou vyskytnout různé neočekávané události, například že knize v průběhu skládání praskne vazba vinou stáří a oslabení materiálu. V tom případě musím vaši zakázku vyskládat do jiné knihy, což může prodloužit dobu dodání. Navíc vyrábím většinou ze starých a vyřazených knih, což znamená, že každá skládaná kniha je unikátní a většina je skládaná teprve na základě objednávky. Z toho důvodu se použitá kniha (barva vazby a odstín papíru) může lišit od ilustrační fotografie na e-shopu
- o to, abyste si svou zakázkovou objednávku dobře rozmysleli. Jednou vyskládaná kniha se totiž už nedá opravit. Nejenom, že se nedají opravit složené stránky, protože každá chyba je hned vidět, ale především se může změnou požadavku změnit i počet stran potřebných k vytvoření a umístění v knize. Například takový požadavek na změnu jednoho písmenka ve jméně Tina na Týna způsobí, že i když si zákazník objednal jméno na 4 písmena (a cena zůstává stále stejná) je na nápis s dlouhým Y rázem potřeba mít v knize o 40 stran více. To znamená, že bych musela celou knihu vyskládat znovu. Proto si prosím svůj požadavek dobře promyslete, na pozdější změny už nemůže být brán zřetel
- o to, abyste brali v úvahu časové možnosti svoje i moje. Pokud na zakázku spěcháte, protože potřebujete například dárek „na poslední chvíli“, myslete na to, že čím déle bude trvat naše komunikace, a především vaše platba, tím více se prodlužuje doba dodání. Knihy na zakázku začínám skládat až po vyjasnění případných dotazů a po přijetí platby. Skládání každé knihy podle složitosti trvá většinou 1-3 dny.  Zakázky zpracovávám postupně nikoliv podle data přijetí objednávky, ale podle přijetí platby
- abyste se v případě dotazů nejprve podívali do sekce Nejčastější dotazy, jestli tam nenaleznete odpověď. Umístila jsem tam odpovědi na otázky, které dostávám nejčastěji. Většinou se totiž zákazníci ptají na to samé a já vlastně odpovídám stále stejně. Bohužel to znamená, že pokud musím svůj čas dělit na komunikaci s mnoha zákazníky, o to míň času mi zbývá na skládání knih. Pochopitelně, pokud vás bude zajímat něco jiného a odpověď na svoji otázku v této části nenajdete, můžete mě samozřejmě kontaktovat, ráda vám na cokoliv odpovím

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Provozovatel internetového obchodu:
Mgr. Dita Bleierová
IČ: 87600480
se sídlem: Nová Pasířská 23, Jablonec nad Nisou, 466 01
zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Jablonce nad Nisou
Kontaktní údaje:
E-mail: info@bookigami.cz
Tel. číslo: +420 702 075 901
Bankovní účet: 2801849783/2010
(dále jen "Prodávající")

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")
2. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího. Nedílnou součástí objednávky Kupujícího je souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
3. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se vždy řídí těmito Obchodními podmínkami, leda by si strany ujednaly v písemné dohodě jinak. Písemná dohoda má přednost před těmito podmínkami.
4. Tyto Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. OBJEDNÁVKA

1. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
informace o nákladech spojených s dodáním zboží
2. Objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Od momentu potvrzení objednávky vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, která jsou vymezena těmito Obchodními podmínkami.
3. Kupující bere na vědomí, že skládané knihy jsou vyráběny ručně a ze starších knih. Jednotlivé kusy se proto mohou tvarem, odstínem papíru či barvou vazby odchylovat od vyobrazení na internetových stránkách. Toto je dáno částečně zkreslením barev monitoru, ale především ruční výrobou a zvolenou knihou, protože vyobrazené složené kusy mají sloužit především pro ilustraci. Kupujícím objednané kusy se skládají teprve následně po přijetí platby, přičemž kniha skutečně použitá pro realizaci zakázky se pochopitelně liší a Prodávající není schopen toto ovlivnit. 
Barevná odlišnost produktů proto není relevantním důvodem pro podání reklamace. Kupující si musí být vědom, že hodlá zakoupit zboží, které ze své podstaty není nové. Materiálem pro vytváření zboží jsou použité knihy různého stáří a stavu opotřebení. Celý projekt se zakládá na principu, kterým je záchrana starých ale použitelných knih, nikoliv zpracování knih nově vydaných.
4. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s uvedenými Obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí.  Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.
5. Komunikace mezi Prodejcem a Kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou (e-mailem), telefonicky, či prostřednictvím internetových messengerů (WhatsApp, Messenger a další). Prodejce si však vyhrazuje právo Kupujícího telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o větší počet kusů a z toho vyplývající delší čas dodání, vyšší hodnotu objednávky, chybějící či nepřesné údaje atp.
6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, dodací lhůta, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu, včetně Obchodních podmínek, nebo pokud sám uzná, že požadavkům Kupujícího vzhledem k povaze díla nelze vyhovět.
8. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Pokud Kupující potvrzení o objednávce neobdrží během 24 hodin, může se jednat o technickou chybu a je v zájmu Kupujícího v takovém případě kontaktovat Prodávajícího.
9. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Faktura je po zaplacení objednávky dostupná ke stažení v zákaznické sekci Historie a detaily mých objednávek. Zároveň bude v papírové podobě zaslána spolu se zbožím. 
10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní ceny jsou konečné, Prodávající není plátcem DPH.
2. Cena zboží se řídí cenami uvedenými na www.bookigami.cz v okamžiku odeslání objednávky. K ceně zboží bude připočítána částka za dopravu dle volby způsobu dopravy Kupujícího.
Platbu je možné provést následujícími způsoby:
- platba převodem na bankovní účet 
- platba pomocí platební brány ComGate
3. Kupní cena se považuje za uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši na účet Prodávajícího. Kupující může obdržet zboží až po úplném uhrazení jeho kupní ceny.
4. V případě volby platby převodem je nezbytné připsání platby do 7 kalendářních dnů od vytvoření objednávky. Po uplynutí této doby, je Kupujícímu zaslána SMS nebo e-mail s připomenutím. pokud Kupující neuhradí platbu do 3 dnů, je jeho objednávka v systému automaticky stornována. Dodací lhůta se prodlužuje o dobu připsání na účet Prodávajícího. 

IV. DODACÍ PODMÍNKY

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží objednané a zaplacené Kupujícím, které je skladem, bez zbytečného odkladu po potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
2. Objednané zboží, které není skladem (objednané v sekci Personalizované/ Na zakázku) je dle provozních možností Prodávajícího expedováno do 3-7 pracovních dnů od uhrazení objednávky. V případě většího objednaného množství nebo při souběhu objednávek jsou dodací lhůty s Kupujícími řešeny individuálně. Prodávajícím navrženou dodací lhůtu Kupující vždy odsouhlasuje e-mailovou zprávou.
3. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o skutečnosti, že není schopen dodržet dodací lhůty uvedené v čl. IV odst. 2 těchto podmínek. V takovém případě má Kupující právo na odstoupení od smlouvy. Pokud již byla uhrazena kupní cena, bude Kupujícímu tato po písemném odstoupení od smlouvy vrácena zpět do 5 pracovních dnů.
4. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce.
5. Dopravu na určenou adresu zajišťuje Prodávající na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu doručení.
6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
8. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující je oprávněn zrušit objednávku ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to zasláním e-mailové zprávy na e-mail: info@bookigami.cz. V předmětu zprávy Kupující uvede, že požaduje storno objednávky, dále číslo zrušené objednávky, datum objednávky a své jméno.
2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu (neskladové zboží vyráběné na zakázku (objednané v sekci Personalizované/ Na zakázku) – jména, monogramy, datumy apod.)
3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy provede Kupující písemně na e-mailovou adresu Prodávajícího. Uvede číslo faktury, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla bankovního účtu Kupujícího. Po obdržení potvrzení Prodávajícího, že požadavek obdržel, může Kupující zaslat zboží Prodávajícímu. Náklady na dopravu zpět hradí Kupující.
Zásilka musí být zaslána doporučeně – nikoliv na dobírku. Zaslané zboží k reklamaci DOBÍRKOU nebude převzato a dojde k jeho vrácení zpět Kupujícímu. Zásilku se doporučuje pojistit nebo zaslat jako cenné psaní. Případné vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.
4. Prodávající má vůči Kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na dopravu) a Kupující souhlasí, aby vrácená kupní cena byla o tyto náklady snížena. Po obdržení vráceného zboží Prodávající Kupujícímu vrátí zpět do 5 pracovních dnů odpovídající částku zaplacené ceny zboží na bankovní účet Kupujícího.
5. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že u výrobku byly chybně uvedeny technické parametry nebo cena. Kupní ceny uváděné v internetovém obchodě jsou platné s výjimkou chybně oceněného zboží. Kupující je v tom případě neprodleně informován mailem o správné ceně a objednávka v původní chybné ceně není akceptována.  Kupující se může rozhodnout, zda správnou cenu akceptuje či nikoli. Pokud tuto cenu Kupující neakceptuje, objednávka bude stornována.
6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
7. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po převzetí. Zjištěné vady je povinen bezodkladně ohlásit písemně na e-mail: info@bookigami.cz, nejpozději ve lhůtě 3 dnů od převzetí zboží.  Pokud Kupující zjistí rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou fakturu, je povinen neprodleně informovat Prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. 
8. V případě, že Kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Záruka se vztahuje na vady, které se projeví v záruční lhůtě, a které nejsou způsobeny zejména běžným opotřebením, úmyslným poškozením, neodbornou manipulací, úpravami a změnami zboží, zásahem třetí osoby.  Dojde-li v průběhu záruční lhůty ke vzniku vady, na kterou se záruka vztahuje, je o této skutečnosti nutné písemně vyrozumět Prodávajícího na e-mailovou adresu: info@bookigami.cz 
Zboží lze reklamovat:
- jestliže bylo dodáno s vadou (kniha se rozpadá, je poškozená jiným způsobem než běžným opotřebením staré knihy apod.)
- jestliže bylo dodáno jiné než objednané zboží
Zboží nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben:
- použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen
- nesprávným skladováním výrobku a násilnou manipulací
- živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj apod.
- doručovatelem
- pozor, barevnost listů a přebalu finálního výrobku se částečně odlišuje od fotografií a to v závislosti na použitém typu a kalibraci jednotlivých monitorů a na typu použitých knih. Barevná odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.
9. Podmínkou pro odstoupení je návrat nepoškozeného zboží v původním obalu zpět Prodávajícímu. Zboží musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi
10. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vrátí Prodávající Kupujícímu zpět do 5 pracovních dnů odpovídající částku zaplacené ceny zboží na účet Kupujícího.
11. Pokud bude zboží vráceno opotřebené či poškozené, má Prodávající právo ponížit odpovídajícím způsobem kupní cenu vracenou Kupujícímu.

VI. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského účtu (rozhraní). Ze svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webové stránky obchodu.
2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Všechny informace, které Kupující při spolupráci s Prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Kupující nedá Prodávajícímu písemné svolení, údaje o Kupujícím nebude Prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
Více informací naleznete v OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

VIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.
3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
4. Při telefonickém kontaktu je hovorné účtováno dle ceníku operátora volajícího.
5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 30.7.2020.