Jako náš zákazník, případně návštěvník těchto stránek, nám svěřujete své osobní údaje. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá, a proto je na ni kladen důraz při zpracování osobních údajů. Osobní údaje, které jsou získány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro vás důležité.

Právo na informace

Na vyžádání vám dle možnosti obratem (nejdéle však do 14 dní) www.bookigami.cz oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenány. Pokud by přes naši snahu o správnost a aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.
Budete-li mít dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, směřujte je prosím na náš kontaktní formulář nebo na e-mail info@bookigami.cz, kde jsme vám k dispozici také v případě podnětů či stížností.
Veškeré informace o vaší osobě naleznete také po přihlášení v sekci Váš účet (postačí kliknout na vaše jméno v pravé horní části stránky). Tam naleznete tlačítko s názvem GDPR – OSOBNÍ DATA, odkud si můžete stáhnout PDF se všemi informacemi. Jedná se především o vaše kontaktní údaje a historii objednávek. 

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Pokud navštívíte naši internetovou stránku, zaznamenají naše webové servery obvyklým způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Další osobní údaje jsou zaznamenány pouze v případě, že nám je poskytnete z vlastní vůle v rámci objednávky. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, poštovní adresa.

Použití osobních údajů

Webová stránka www.bookigami.cz používá vaše osobní údaje pouze pro plnění zákonných povinností a plnění s vámi uzavřených smluv. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 5 let od ukončení posledního smluvního vztahu. Pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, případně pro marketingové účely jsou využívány vždy pouze v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.
Postoupení osobních údajů státním institucím a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Vaše osobní informace nejsou poskytovány jiným třetím stranám.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o. - hosting webu
ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., Wilsonova 579, 274 01, Slaný, IČ: 272445357, DIČ: 24245357
Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Možnost odhlášení

Vaše údaje použijeme pouze k realizaci transakce a k tomu, abychom vás mohli informovat o případných nových nabídkách. Účast na takovýchto aktivitách je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit pomocí pokynů uvedených v patičce každého e-mailu. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento kdykoliv odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje uvedené na této stránce.
Dalším způsob, jak odmítnout zasílání reklamních sdělení, naleznete po přihlášení v sekci Zákaznický účet. Postačí pouze kliknout na tlačítko INFORMACE, odškrtnout souhlas se zasíláním novinek a kliknout na tlačítko Uložit.  

Cookies

Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. Slouží k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na vašem počítači. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Webová stránka www.bookigami.cz tak používá cookies k tomu, aby mohla sledovat chování návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky.
Pro zpracování cookies využíváme služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Provozovatel www.bookigami.cz se tímto zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího a zároveň jsou nezbytné k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vyhovění zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů., identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.
Vaše detailní osobní data jsou ukládána v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Bezpečnost

Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická, organizační a bezpečnostní opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Jedním z vašich práv je právo na výmaz (být zapomenut). Ačkoliv na žádného našeho zákazníka nechceme zapomenout, pokud si to budete přát, vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme obvykle 14 dní. Přesto jsme v některých případech vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na váš e-mail.
Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze – www.bookigami.cz, Dita Bleierová, Nová Pasířská 23, Jablonec nad Nisou – jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o případných obchodních nabídkách. 
Děkujeme za vaši důvěru.